آزمون آیلتس، مهارتهای شنیدن، خواندن، نوشتن و صحبت کردنِ داوطلبان را در کمتر از سه ساعت ارزیابی می‌کند. این آزمون، در دو نوع برگزار می‌گردد: دانشگاهی و عمومی. در هر دو نوع آزمون، سنجش مهارت شنیدن و صحبت کردن به یک صورت است؛ اما موضوع آزمون خواندن و نوشتن در آیلتس دانشگاهی با آیلتس عمومی متفاوت است. مهارتهای شنیدن، خواندن و نوشتن در هر دو نوع آزمون آیلتس طی یک روز و بدون فاصله برگزار می‌گردد؛ اما آزمون صحبت کردن می‌تواند یک هفته قبل یا بعد از سایر مهارتها انجام گیرد. مجموع ساعتهای آزمون، دو ساعت و چهل و پنج دقیقه است.

شنیدن

30 دقیقه

در این بخش آزمون، شما به 4 فایل صوتی ضبط‌شده گوش می‌دهید که توسط گویندگان انگلیسی‌زبان خوانده شده است و در ادامه، به سئوالات گوناگونی درباره آنها پاسخ می‌دهید.

فایل صوتی نخست: یک گفت‌وگوی دو نفره درباره موضوعات اجتماعی روزمره؛

فایل صوتی دوم: صحبتهای یک شخص درباره موضوعات عادی اجتماعی؛ مثلاً امکانات محل زندگی فرد؛

فایل صوتی سوم: گفت‌وگوی حداکثر چهارنفره در محیط علمی یا آموزشی؛ مثلاً صحبتهای استاد دانشگاه با یک دانشجو در مورد تکالیف درسی؛

فایل صوتی چهارم: صحبتهای یک شخص درباره یک موضوع علمی؛ مثلاً یک سخنرانی دانشگاهی.     

در روند تصحیح برگه‌های آزمون آیلتس، مصححان به دنبال شواهد و نشانه‌هایی می‌گردند که  توانایی شما را در درک مفاهیم اصلی، جزئیات اطلاعات ارائه‌شده در صحبتهای افراد، دیدگاههای سخنگویان و هدف از بیان برخی جملات نشان دهد.

خواندن

60 دقیقه

آزمون مهارت خواندن آیلتس، مشتمل بر 40 پرسش است که با هدف سنجش مهارتهای گوناگونِ خواندن و درک مطلب طراحی شده است. این متنها عبارتند از: خواندن برای درک اصل پیام، خواندن برای درک ایده های اصلی متن، خواندن برای فهم جزئیات، ارزیابی کلی متن، درک استدلالهای منطقی و دریافت رویکردها، اهداف و دیدگاههای نویسندگان.

آزمون آیلتس دانشگاهی: این آزمون، شامل سه متن بلند است با محتوای توصیفی، اطلاع رسانی و تحلیلی. این متنها، از کتابها، مجلات و روزنامه‌ها برگزیده شده‌اند و مخاطبِ آنها خوانندگان غیرمتخصص می‌باشند؛ در عین حال، مناسب سطح افرادی است که قصد ورود به دانشگاه دارند یا می‌خواهند در دوره‌های علمی ـ تخصصی ثبت‌نام کنند.

آزمون آیلتس عمومی: متنهای این آزمون، از کتابها، مجلات، روزنامه‌ها، تبلیغات، کاتالوگها یا کتابچه‌های راهنمای برخی محصولات برگرفته شده است. این متنها، به طور کلی، درباره مفاهیم و موضوعاتی است که ممکن است در یک محیط انگلیسی‌زبان با آنها مواجه شوید.    

صحبت کردن

11 تا 14 دقیقه

محتوای این آزمون، توانایی انگلیسی گفتاری را ارزیابی می‌کند. یادآوری می‌گردد که تمام بخشهای این آزمون ضبط می‌شود.

بخش نخست: در این بخش، آزمونگر از داوطلب سئوالاتی عمومی درباره شخص وی و موضوعات مربوط به خانواده‌اش می‌پرسد؛ مسایل همچون خانه و خانواده، شغل، علائق و مطالعات فردی. این بخش، بین 4 تا 5 دقیقه طول می‌کشد.

بخش دوم: به داوطلب یک کارت داده می‌شود و وی باید درباره یک موضوع خاص صحبت نماید. داوطلب یک دقیقه فرصت دارد که درباره پرسشهای روی کارت فکر کند و آنگاه به مدت 2 دقیقه  پیرامون پرسشها صحبت نماید. پس از پایان صحبتهای داوطلب، آزمونگر یکی دو سئوال در مورد پرسشهای روی کارت مطرح می‌کند.

بخش سوم: از داوطلب پرسشهای بیشتری در مورد بخش دوم پرسیده می‌شود. این بخش، به داوطلب امکان می‌دهد که درباره موضوعات انتزاعی بیشتری بحث کند. این بخشِ آزمون نیز بین 4 تا 5 دقیقه طول می‌کشد.

نوشتن

60 دقیقه

آزمون آیلتس دانشگاهی

موضوعات این آزمون، متناسب سطح علمی دواطلبانی است که قصد دارند که در رشته‌های مختلف دانشگاهی یا تحصیلات تکمیلی ثبت‌نام کنند. در این آزمون، داوطلب باید دو متن بنویسد:

متن نخست: نمودار، جدول، الگو یا بیلانی در اختیار داوطلب قرار می‌گیرد و از وی خواسته میشود که آن را توصیف یا خلاصه کرده یا اطلاعات آن را با بهره‌گیری از دانش زبانی خود شرح دهد. ممکن است از دواطلب خواسته شود که داده‌های موجود در نمودار/الگو را توصیف کند یا مراحل انجام یک کار را شرح دهد یا توضیح دهد که روال انجام یک کار به چه صورت است.

متن دوم:  داوطلب باید یک متن/مقاله کوتاه در پاسخ به یک سئوال/دیدگاه یا استدلال بنویسد. لازم به ذکر است که سبک نوشتار هر دو متن باید رسمی باشد.

آزمون آیلتس عمومی

موضوعات نوشتار در این نوع از آزمون آیلتس، عمومی و کلی است.

متن نخست: یک موقعیت فرضی برای داوطلب ترسیم می‌گردد و از وی خواسته می‌شود که نامه‌ای بنویسد و درخواست اطلاعات بیشتر نماید یا یک وضعیت را توصیف نماید. این نامه میتواند شخصی، نیمه رسمی یا کاملاً رسمی باشد.

متن دوم: از دواطلب خواسته می‌شود که در پاسخ به یک دیدگاه، استدلال یا مشکل، یک متن بنویسد. این متن میتواند در سبک کاملاً غیررسمی و شخصی باشد.