ارزیابی و امتحان   هر ترم آموزشی در مؤسسه اوسم  چهار هفته طول می‌کشد. زبان‌آموزان ترمهای مختلف در پایان هفته چهارم باید در آزمون پایانی شرکت نمایند در این مدت دو آزمون میان‌ترم نیز برگزار می‌گردد

با موفقیت گذراندن ترم یا تکرار دوباره آن

زبان آموز باید 70 درصد نمره بخش های مختلف آزمون را کسب نماید تا بتواند نمره قبولی کسب نماید .در غیر این صورت باید دوباره در همان مهارتی که نمره قبولی کسب نکرده  ،دوباره شرکت نماید

معیار دیگر برای قبولی ترم حضوردر 80 درصد کلاس ها می باشد

لغو ثبت نام و استرداد هزینه

  هزینه ثبت نام و مراحل صدور ویزا غیر قابل بازگشت است

 شهریه کلاس ها

استرداد هزینه (7 روز کاری) قبل شروع کلاس ها

الف)اگر زبان آموز بخواهد هزینه پرداختی خود را پس بگیرد این کار باید پیش از شروع کلاس ها انجام پذیرد. البته 100 رینگت بابت هزینه های  اداری کسر خواهد شد به شرطی که تقاضای کتبی خود را 7 روزکاری قبل از شروع کلاس ها به بخش اداری تحویل داده باشد

استرداد هزینه پرداختی  بعد  از 7 روز کاری قبل از شروع کلاس ها

1-ب)اگر زبان آموز تقاضای کتبی خود را برای پس گرفتن هزینه کلاس ها  بعد از 7 روز کاری، قبل شروع کلاس ها به بخش اداری ارائه دهد برای متعادل سازی هزینه ترم  کمترین مقدار هزینه یک جلسه قابل پرداخت خواهد بود

به زبان آموزانی مالایی و زبان آموزانی که با ویزای کوتاه مدت ویژه (سوشیال) در مالزی به سر می برند  و شهریه خود را به صورت ماهیانه پرداخت می کنند،هزینه ای بازگردانده نخواهد شد

      C   استرداد هزینه بعد از شروع کلاس

هزینه ای بازگردانده نخواهد شد

اداره مهاجرت: اداره مهاجرت مالزی قوانین سختگیرانه ای را برای صدور ویزای دانشجویی اعمال می کند .بنابراین به عنوان مهمان این کشور مهم است اگر ویزای دانشجویی دریافت می کنید به قوانین این کشور  احترام بگذارید

مهم ترین نگرانی های مهاجرت

تمدید ویزای دانشجویی

زبان آموزان می توانند پاسپورت و مدارک مربوطه را 45 روزکاری قبل از تاریخ اتمام ویزای دانشجویی تحویل دهند تا مدت آن تمدید شود.وگرنه پذیرفته نخواهد شد

توجه: دانشجویانی که می خواهند ویزای دانشجویی آن ها تمدید شود باید قبل از تغییر دانشکده در طول مدت تمدید ویزاحداقل هزینه دوترم  را بپردازند و درکلاس شرکت نمایند

کنسل کردن ویزای دانشجویی

-اگر دانشجو قصد ترک کشور و یا تغییر دانشکده را داشته باشد باید پاسپورت و کپی آن را به همراه offer letterو بلیط هواپیما جهت لغو ویزای دانشجویی حداقل دو هفته قبل از تاریخ اتمام رسیدن ویزا تحویل بخش اداری دهد .هزینه کنسل کردن 250 رینگت است

 فرم مرخصی

زبان آموزان خارجی که 4 ماه متوالی درس خوانده اند برای مرخصی یک ماهه واجد شرایط هستند

برای مرخصی دانشجویان باید فرم مرخصی را پرکنند و درخواست آنها باید مورد تایید مدیر موسسه یا دانشکده قرار بگیرد تا بتوانند از آن استفاده کنند و اگر بدون اطلاع به مرخصی بروند ویزای دانشجویی آنان لغو خواهد شد

 کار در مالزی

کار با ویزای دانشجویی در مالزی ممنوع است و اگر کسی مشغول به کار شود مسوولیت با خود اوست و ویزای دانشجویی او لغو خواهد شد.

و موسسه Awesome   مسوولیتی در قبال آن ندارد.

حضور و غیاب

اگر زبان آموز 75 درصد کلاس های خود را  بدون دلیل موجه غیبت کند موسسه حق لغو ویزای او را دارد

ورود به مالزی با ویزای توریستی

اگرزبان آموز با ویزای توریستی به مالزی وارد شده باشد باید خارج شود و با تاییدیه ویزای دانشجویی برگردد