فرشتگان آوسم

اگر شما به عنوان پدر و مادری آگاه میخواهید فرزندانتان نیز زبان انگلیسی بیاموزند، ما مهارتهای زبان را با شیوههای ساده و جذاب به آنها میآموزیم. بازی و فعالیتهای سرگرمکننده و آموزشهای زبان انگلیسی، باعث پیشرفت مهارتهای ارتباطی آنان خواهد شد. این دوره، برای کودکان 6 تا 12 ساله مناسب است و به آنان کمک می‌کند تا جنبه‌های خلاق ذهن خود را تقویت نمایند. در این دوره، بیشتر درسها در قالب بازی و فعالیتهای سرگرم‌کننده ارائه می‌گردد. جزئیات دروس به شرح زیر است: