:مدارکی که باید ارسال شود

 

  • اسکن تمام صفحات پاسپورت (دقت کنید تمام صفحات پاسپورت در فایل پی دی اف فرستاده شود)

  • عکس با زمينه سفيد

  • ترجمه رسمی مدرک دیپلم و ریزنمرات به انگلیسی

  • مدرک دیپلم و ریزنمرات به فارسی باید اسکن و ایمیل شود

  • انجام معاینات پزشکی (فرم برای شما ارسال میگردد)

  • رسید پرداخت هزینه (معادل 1500 رینگت مالزی)