فعالیتها:

آموزشگاه آوسم فعالیتهای تفریحی و آموزشی متنوعی را در خارج از کلاس برگزار می‌کند. انجام این فعالیتها با اهداف زیر انجام می‌گردد:

  • پدید آمدن محیطی دوستانه و هماهنگی و نزدیکی بیشتر زبان‌آموزان و مدرسان؛
  • تشویق زبان‌آموزان برای تمرین و به‌کارگیری زبان انگلیسی در محیط واقعی؛
  • تمرین مطالب آموخته‌شده در کلاس در زندگی روزمره.

 

این فعالیتها شامل موارد زیر است:

تورهای آموزشی: آموزشگاه Awesome با همکاری و نظارت همکاران اداری و امور آموزشیِ خود، تورهای تفریحی و آموزشی متنوعی را به مکانهای مشهور، دیدنی و جذاب مالزی برگزار می‌نماید.

جشن فارغ‌التحصیلی: آموزشگاه آوسم در پایان هر ترم، به افتخار زبان‌آموزانی که ترم تحصیلی خود را با موفقیت به  پایان رساندهاند، جشن فارغ‌التحصیلی دوستانهای برگزار می‌نماید.

بازی و معما: روش تدریس زبان انگلیسی در آموزشگاه بر پایه روشهای ATS است که برای تفهیم بهتر مطالب، بر مبنای بازی و معماست.

بازدید از دانشگاههای کوالالامپور: شرکت در این گردش علمی، به زبان‌آموزان فرصت می‌دهد تا جنبه‌های مختلفی از زندگی و شرایط دانشگاهی را از نزدیک بررسی کنند که هرگز نمی‌توانند آنها را در هیچ یک از سایتهای اینترنتی آنان می‌توانند  در این مدت، از خوابگاهها، دانشکده‌ها و کتابخانه دانشگاه دیدن کنند و با جنبه‌های مختلف زندگی دانشجویی از نزدیک آشنا شوند. زبان‌آموزان همچنین می توانند با رییس یا معاون دانشگاه ملاقات کنند و گواهی شرکت در کارگاه دریافت نمایند.