معرفی دوره

دوره‌های فشرده زبان انگلیسی، به طور ویژه برای آن طراحی شده است تا به زبان‌آموزان ـ با هر سطحی از دانش و زبانی ـ کمک کند مهارتهای ارتباطی و نوشتاری زبان انگلیسی را در خود تقویت نمایند. ما به خوبی متوجه این حقیقت هستیم که در دنیای کنونی، که تمام امور با سرعت در حال پیشرف و تغییر است، زبان‌آموزان نیاز دارند تا در مدت زمان کوتاهی در مهارتهای زبانی به نتایج قابل‌قبولی دست یابند و بتوانند در جهت نیل به رؤیاهایشان گام بردارند.              

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

 • دانشجویانی که میخواهند تحصیلات تکمیلی خود را ادامه دهند؛
 • افرادی که می‌خواهند در کشورهای انگلیسی‌زبان زندگی کنند؛
 • دانشجویانی که تمایل دارند مهارتهای ارتباطی خود را در زبان انگلیسی بهبود بخشند؛
 • افرادی که می‌خواهند از کشورهای غربی بازدید کنند؛
 • تاجرانی که در پی گسترش مهارتهای ارتباطی خود و پیشرفت در کار خود هستند.

شرکت در دوره‌های فشرده آموزشگاه زبان آوسم چه مزایایی دارد؟

 • سلاست کلام در هر چهار مهارت زبان انگلیسی؛
 • یادگیری لهجه و تلفظ صحیح و استاندارد از مدرسان آمریکایی و انگلیسی؛
 • تسلط بر مهارت نوشتن متون مختلف؛
 • درک کامل زبان انگلیسی و توانایی افزایش مهارتهای زبانی در آینده.

 

دوره های فشرده زبان انگلیسی در آوسم، دارای سطوح مختلفی است که هر یک چهار هفته طول می‌کشد. در سطح یک، زبان‌آموزان هیچ مهارت و دانشی در زبان انگلیسی ندارند و در سطح دهم، انگلیسی را به طور کامل متوجه می‌شوند. شاید این پرسش برایتان پیش بیاید که در هر سطح چه خواهید آموخت. پاسخِ این پرسش در ادامه آمده است:

اهداف و دورنمای دوره

 • توانایی پرسش و پاسخ سئوالات ساده و احوالپرسی های عادی؛
 • شرح رویدادهای و موقعیتها به زبان ساده؛
 • فهم و بیان جملات ساده؛
 • فهم جملات دستوری و مفهوم آنها.

مبتدی

 

سطح یک و دو

اهداف و دورنمای دوره

 • خواندن و درک مفاهیم متون گوناگون؛
 • مشارک فعال در گفت‌وگوها و درک پیام اصلی مکالمه‌ها؛
 • نوشتن متون مختلف بر اساس موضوعات ارائه‌شده.

مقدماتی

 

سطح سه و چهار

اهداف و دورنمای دوره

 • تسلط بر ساختارهای گوناگون گرامری؛
 • یادگیری اصول نگارش متون توصیفی، ارائه دلیل در نوشتار و متون علت و معلولی؛
 • بهره‌گیری از شیوه‌های شخصی و انفرادی برای برقرای ارتباط مؤثر.

پیش ـ متوسط

 

سطح پنج و شش

اهداف و دورنمای دوره

 • تسلط بر نوشتن پاراگراف استنتاجی و فهم مبانی نوشتن مقالات نقلی و توصیفی؛
 • یادگیری اصول نوشتن مقالات مقایسه‌ای، علت و معلولی و استدلالی؛
 • تشخیص سبکهای گوناگون نوشتاری؛
 • فهم و استفاده از زبان پیشرفته.

متوسط

 

سطح هفت و هشت

اهداف و دورنمای دوره

 • توانایی برقراری مکالمات طولانی با گویشوران انگلیسی‌زبان؛
 • استفاده دقیق و روان از زبان انگلیسی در گفتار و نوشتار؛
 • بهره‌مندی کافی از دانش زبانی برای ثبت‌نام در دانشگاهها و آغاز تحصیلات تکمیلی؛
 • آمادگی برای کار در محیطهای انگلیسی‌زبان.

پیشرفته

 

سطح نه و ده