محتوای این دوره، مبتنی بر جنبه‌های مختلف تجارت و روابط عمومی است و مباحث گوناگونی را پوشش می‌دهد؛ از شیوه‌های فروش گرفته تا اصول مذاکره تجاری. آموزشگاه آوسم، با اشراف بر مباحث رایج در تجارت بین‌الملل، مواد و مطالب درسی را چنان برگزیده است که پاسخگویی نیازهای زبان‌آموزان عزیز در این زمینه باشد. 

اصول برگزاری جلسات و آغاز تجارت جدید:

 • بحث پیرامون اهمیت گفت‌وگوهای مقدماتی در جلسات کاری؛
 • آموزش اصطلاحات کارآمد در گفت‌وگوهای کوتاه؛
 • آموزش جملات و اصطلاحات مفید برای آغاز جلسات؛
 • تمرین برای برگزاری جلسات کاری و تجاری و بحث درباره نقاط ضعف و قوت اجرای زبان‌آموزان.

آموزش شیوه حفظ و ادامه گفت‌وگو:

 • شگردهای حفظ کلام و ادامه گفت‌وگو با افراد جدید در محیط کار؛
 • تحلیل تاثیر مختلف انواع پرسشها و تمرین نحوه سئوال پرسیدن در جلسات تجاری؛
 • توانایی پاسخگویی به نیازها و درخواستهای مشتری پس از آگاهی صحیح درباره آنها؛
 • شیوه احترام به مشتری به عنوان یک انسان ارجمند، نه صرفاً به عنوان شخصی که پول می‌پردازد.

شیوه‌های ایجاد صمیمیت در جلسات:

 • بحث درباره نحوه درمان مشکلات روانی مربوط به کفت‌وگو با افراد بیگانه در محیط کاری؛
 • آموزش اصطلاحات کاربردی برای آغاز و پایان یک مکالمه؛
 • برگزاری جلسات تمرین برای آغاز کردن و پایان دادن به گفت‌وگو با افراد بیگانه در محیط کاری.
 •  

برقراری ارتباط و انجام مذاکره:

 • بحث درباره اهمیت ارتباط موفق در مذاکرات تجاری؛
 • آموزش اصطلاحات مفید و شگردهای ارتباط‌‌سازی؛
 • تحلیل عملی از نمونه یک ارتباط تجاری؛
 • تمرین چگونگی برقراری ارتباط موثر در مذاکرات تجاری و ارائه نقاط قوت و ضعف زبان‌آموزان.