این کلاس، یک دوره خصوصی برای افراد شرکتهاست. زبان‌آموزان در این دوره، زبان تخصصی مربوط به صنعت نفت و گاز را فراخواهند گرفت و قادر خواهند بود تا زبان انگلیسی را به شیوه‌ای مؤثر به کار گیرند.

در پایان این دوره، زبان آموزان قادر خواهند بود:

  • واژگان اساسی زبان انگلیسی مربوط به صنعت نفت و گاز را فراگیرند؛
  • در ارتباطات نوشتاری، واژگان تخصصی را به درستی به کار گیرند؛
  • زبان فنی را با تلفظ صحیح بیاموزند؛
  • با اعتمادبه‌نفس بیشتری ارتباط برقرار نمایند.

این دوره، برای چه گروههایی مناسب است:

  • تکنیسین‌ها، مهندسان و گروههای اکتشاف و حفاری نفتی؛
  • مهندسان و متخصصان امنیت میادین نفتی؛
  • متخصصان آموزش مهندسی نفت و تأمین منابع انسانی؛
  • پرسنل امور حقوقی و سرمایه‌گذاری نفتی؛
  • متخصصان تحلیل صنعتی و منابع انرژی؛
  • کارشناسان دولتی و کارمندان وزارت نفت و انرژی.