حضور در این دوره، به زبان آموزان امکان می‌دهد تا خود را برای امور مربوط به سرمایه‌گذاری آماده نمایند و افرادی را که در این امور فعالیت دارند یاری می‌رساند تا زبان انگلیسی تخصصی خود را در این زمینه بهبود بخشند.

شرکت در این دوره‌ها:

  • مهارتها و توانش زبانی افراد را در زمینه مباحث سرمایه‌گذاری تجاری بهبود می‌بخشد؛
  • به زبان آموزان کمک می‌کند به تمرین مهارتهای ارتباطی بپردازند؛ مهارتهایی همچون مذاکره، سخنرانی و نوشتن ایمیل و گزارش؛
  • محتوای کاربردی و مفیدی در اختیار زبان‌آموزان قرار می‌دهد؛ از جمله: متنهای علمی دقیق و گفت‌وگو با افراد حرفه‌ای در زمینه امور سرمایه‌گذاری؛
  • انگیزه‌ای خواهد بود برای ایجاد گزارش شخصی در زمینه سرمایه‌گذاری.