آموزشگاه زبان آوسم، دوره‌های تخصصی انگلیسی تجاری را بر اساس نیازها و اهداف رشته‌های مختلف شاخه تجارت ارائه می‌دهد. هدف از برگزاری این دوره‌ها، پاسخ به نیازهای روز در زمینه زبان تخصصی برای رشته‌های گوناگون است. این دوره‌ها، به صورت خصوصی، گروهی و همچنین در قالب کارگاههای آموزشی و به صورت کلاسهای هفتگی و فشرده ارائه می‌گردد.