وقتی انتخاب اساتید آموزشگاه، برحسب تجربه، دانش، تحصیلات، شخصیت و ملیت صورت می‌گیرد. تیم آموزشی و حرفه‌ای ما شامل باتجربه‌ترین اساتید انگلیسی‌زبان آمریکایی، انگلیسی، کانادایی و استرالیایی است. آنان در این آموزشگاه باتجربه‌ترین و حرفه‌ای‌ترین تیم آموزشی را تشکیل داده‌اند تا بهترین و مفیدترین تجربیات خود را در زمینه آموزش زبان‌انگلیسی در اختیار شما قرار دهند.

مشخصات و سوابق کاری و آموزشی این اساتید را به همراه شرح حال مختصری از آنان می‌توانید در سایت آموزشگاه مطالعه کنید.

[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^37231|url^http://awesome.edu.my/fa/wp-content/uploads/2016/11/Optimized-01-2.jpg|caption^null|alt^null|title^Optimized-01-2|description^null” img_width=”180″ pos=”right”]

فیصل احمدپور

مدیر

 

[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^36521|url^http://awesome.edu.my/fa/wp-content/uploads/2016/11/TISON-STEPHEN.png|caption^null|alt^null|title^tison-stephen|description^null” img_width=”180″ pos=”right”]

تایسون استفان

معاون آموزشی
stephen@awesome.edu.my

[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^36513|url^http://awesome.edu.my/fa/wp-content/uploads/2016/11/Zach.jpg-nggid03142-ngg0dyn-250x220x100-00f0w010c011r110f110r010t010.jpg|caption^null|alt^null|title^zach-jpg-nggid03142-ngg0dyn-250x220x100-00f0w010c011r110f110r010t010|description^null” img_width=”180″ pos=”right”]

زکریا همیلتون

معلم انگلیسی

[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^36514|url^http://awesome.edu.my/fa/wp-content/uploads/2016/11/Kevin.jpg-nggid03138-ngg0dyn-250x220x100-00f0w010c011r110f110r010t010.jpg|caption^null|alt^null|title^kevin-jpg-nggid03138-ngg0dyn-250x220x100-00f0w010c011r110f110r010t010|description^null” img_width=”180″ pos=”right”]

کوین کرگ به Heise


معلم انگلیسی

[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^36519|url^http://awesome.edu.my/fa/wp-content/uploads/2016/11/halim.jpg-nggid03136-ngg0dyn-250x220x100-00f0w010c011r110f110r010t010.jpg|caption^null|alt^null|title^halim-jpg-nggid03136-ngg0dyn-250x220x100-00f0w010c011r110f110r010t010|description^null” img_width=”180″ pos=”right”]

عبدالحکیم بن موسی

معلم مالایی

[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^36516|url^http://awesome.edu.my/fa/wp-content/uploads/2016/11/Dena.jpg|caption^null|alt^null|title^dena|description^null” img_width=”180″ pos=”right”]

دینا


معلم انگلیسی

[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^36517|url^http://awesome.edu.my/fa/wp-content/uploads/2016/11/Loghman.jpg-nggid03139-ngg0dyn-250x220x100-00f0w010c011r110f110r010t010.jpg|caption^null|alt^null|title^loghman-jpg-nggid03139-ngg0dyn-250x220x100-00f0w010c011r110f110r010t010|description^null” img_width=”180″ pos=”right”]

لقمان سرمدی

معلم انگلیسی

[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^36518|url^http://awesome.edu.my/fa/wp-content/uploads/2016/11/Jey.jpg-nggid03137-ngg0dyn-250x220x100-00f0w010c011r110f110r010t010.jpg|caption^null|alt^null|title^jey-jpg-nggid03137-ngg0dyn-250x220x100-00f0w010c011r110f110r010t010|description^null” img_width=”180″ pos=”right”]

جیلانی عثمان

معلم انگلیسی

[/bsf-info-box]