دوره‌های زبان مالایی

اگر می‌خواهید از مزایای زندگی در مالزی بهره‌مند گردید و همزمان انگلیسی بیاموزید، می‌توانید با یادگیری زبان مالایی با افراد بیشتری ارتباط برقرار نمایید و فرصتهای تازه‌ای را برای خود فراهم آورید. ما دوره زبان مالایی را به همه شما پیشنهاد می‌کنیم. این دوره، شامل سه بخش است:

  1. دوره  مبتدی: زبان‌آموزان در این دوره می‌آموزند جملات ساده‌ای را به زبان مالایی بگویند و بنویسند که در مناسبات روزمره از آنها استفاده می‌شود؛

  2. دوره ابتدایی: زبان‌آموز استفاده از پسوندها و پیشوندها را در زبان مالایی می‌آموزند؛

  3. دوره متوسط: زبان‌آموزان واژگان مرکب، اصطلاحات و متون ساده نوشتاری را می‌آموزند.