اگر میخواهید همزمان با تحصیل و زبانآموزی، از زیباییهای خیرهکنندۀ مالزی و طبیعت استواییِ آن لذت ببرید، آموزشگاه Awesome راه حلی برایتان دارد: دورههای تفریحی ـ آموزشی. شما میتوانید دورۀ کوتاهمدت یک ماهه، دو ماهه یا سهماهه را با توجه به تمایلتان انتخاب کنید. بدین صورت، فرصت زیادی دارید تا از مکانهای دیدنی و جاذبههای طبیعی کوالالامپور دیدن کنید و در شهر گردش کنید. اگر مایل باشید، برنامهریزی آموزشی و تفریحی خود را به آموزشگاه بسپارید تا وقت کافی برای تفریح و کلاسهای آموزشی داشته باشید. این دوره، با شرایط زیر برگزار می‌گردد:

  • دوره یک ماهه، دو ماهه و سه ماهه

  • خدمات رفت و برگشت فرودگاهی

  • خوابگاه

  • ارائه کتابهای آموزشی

  • کلاسهای مکالمه

  • اساتید  انگلیسی‌زبان