.حالا شما می توانید درآزمون آیلتس در موسسه شرکت نمایید .ما فقط ظرف دو هفته شما را برای امتحان آماده خواهیم کرد
.کلاس های آمادگی فقط دو هفته طول می کشد و شما باید 5 روز هفته هر روز 4 ساعت در کلاس شرکت نمایید