این دوره‌ها بر درست و اصولی بودن مهارتهای انگلیسی و تاکید دارد  و هدف از برگزاری آنها بهبود چهار مهارت زبان انگلیسی (صحبت کردن، نوشتن، شنیدن و خواندن) می‌باشد. این دوره، بر بهبود تلفظ و گسترش دایره واژگان نیز تاکید دارد. زبان‌آموزان پس از امتحان تعیین سطح در یکی از کلاسهای مقدماتی، مبتدی، متوسط یا پیشرفته شرکت خواهند کرد. این دوره‌ها، برای زبان‌آموزان غیر انگلیسی‌زبان برنامه‌ریزی شده است تا به آنها کمک کند تا بر مهارتهای عمومی زبان انگلیسی مسلط شوند.

هدف دوره:

  • آموزش زبان انگلیسی به گونه‌ای  که زبان‌آموزان بتوانند افکار و عقاید خود را به زبان انگلیسی بیان کنند؛

  • آموزش درک بهتر و بیشتر زبان انگلیسی؛

  • بالا بردن اعتماد به نفس زبان‌آموزان در مکالمات روزمره به زبان انگلیسی.

نتایج آموزشی:

پس از پایان دوره، زبانآموزان قادر خواهند بود:

  • دانسته‌های گرامری و واژگانی را به سادگی در مهارتهای زبانی به کار ببندند؛

  • ارتباط زبانی در متنهای مختلف را درک کنند؛

  • در مورد موضوعات مختلف اجتماعی و کاری صحبت نمایند.

برنامه و ساختار آموزشی

  • این دوره، شامل 10 ترم از مبتدی تا عالی است؛

  • مدت هر ترم چهار هفته می‌باشد؛

  • در هر هفته 20 ساعت کلاس برگزار می‌گردد (5 روز هفته، چهار ساعت در روز).